Diagnostics in practice: 1- Asthma and bronchitis

Diagnostics in practice: 1- Asthma and bronchitis
Diagnostics in practice: 1- Asthma and bronchitis
3 and 4 November 2017
12:30-6:00 PM

Information on the content of the course is only available in Dutch.


Een goede diagnose is van essentieel belang om tot een juiste behandeling te kunnen komen. Helaas is het stellen van een diagnose niet een kwestie van een aantal standaardvragen stellen, de antwoorden ordenen, pols voelen, tong kijken en dan tot één conclusie komen die niet kan missen.

Zelfs al werkt de therapeut volgens een bepaalde strategie, dan nóg is dat geen garantie dat hij tot de juiste diagnose zal komen. Want als een therapeut eigenlijk niet begrijpt wat hij in bepaalde situaties het beste zou kunnen vragen, of als hij misschien niet begrijpt wat het antwoord van zijn patiënt betekent voor de energetische bewegingen die er in en om hem/haar plaatsvinden, dan kan hij de betekenis daarvan ook niet op waarde schatten.


Aangezien de juiste diagnose essentieel is voor het opstellen van het juiste behandelingsprincipe, is het voor de therapeut minstens zo essentieel dat hij op zijn diagnostische vaardigheden kan vertrouwen. Hij moet dus leren hóe hij op zijn vaardigheden kan vertrouwen.


Systemisch denken

Tijdens ‘Diagnostiek in de praktijk’ zullen we twee dagen lang het ‘hoe’ en ‘waarom’ van het diagnostisch proces uitpluizen. De eerste dag is puur theoretisch, de tweede dag zullen er 3 tot 5 patiënten in kleinere groepjes worden bekeken en onder begeleiding klassikaal worden uitgewerkt.


De eerste dag zullen we voortdurend ook het oosterse en het westerse systeem naast elkaar bekijken. Hoe zit het proces westers in elkaar? Welke woorden gebruiken we daarvoor binnen de TCM? Wat bedoelen de Chinezen met hun woorden? Kunnen we die woorden anders gaan gebruiken zodat ze aansluiten bij de westerse uitleg?


Wanneer je die twee systemen aan elkaar koppelt, zie je een heel andere dynamica met nieuwe interrelaties ontstaan waardoor je óók snapt dat het oosterse en het westerse in wezen hetzelfde zien, alleen op een andere manier benaderen.


Dat is niet vreemd als je beseft dat in het oosterse denken het in stand houden van gezondheid en het verhogen van het adaptieve vermogen, de belastbaarheid en de weerstand in een homeostatische situatie voorop staat terwijl het westen gefocust is op het behandelen van een ziekte en hoe een patiënt kan terugkeren vanuit een situatie met ziekteverschijnselen naar een homeostatische situatie.


Vanuit de gekoppelde oost-west benadering kun je weer laten zien dat beide systemen clusters informatie combineren. In de oosterse diagnostiek volgt er dan een specifieke subtypering op individueel niveau waardoor je een gepersonifieerd behandelingsprincipe kunt formuleren die gericht is op het herstel van de verstoorde energiebalans. De westerse manier is om vanuit een analytisch denkproces tot een algemeen werkende behandeling te komen waarvan is aangetoond dat ze de symptomen van de ziekte doen verdwijnen.

Als je beide benaderingen tegelijk bekijkt, zul je ontdekken dat die oosterse subtyperingen eigenlijk niks anders zijn dan wat ze in het westen clusters aaneengeschakelde biochemische reacties zouden noemen.


Het diagnostisch proces

Om op een oosterse manier tot een diagnose te komen, volgen we de Strategie van de Differentiaal Diagnose. Daarbij zullen we ons in het verloop van het diagnostisch proces voortdurend afvragen: welke vraag is nu aan de orde? Waarom is die vraag aan de orde? Wat zegt dit over het dynamische energetisch systeem waar de patiënt onderdeel van uitmaakt? Welke conclusies kunnen we daaruit trekken en wat zijn de volgende stappen dan? Rijmt dit met de diagnose die wellicht door de huisarts of een specialist is aangegeven?


Bij elk antwoord gaan we kijken naar de acupunctuurpunten, naaldtechnieken, tuinabehandelingen, enkelvoudige kruiden, kruidenformules en voedingsadviezen die van toepassing zouden kunnen zijn bij wat we op dat moment over de patiënt en zijn ziektebeeld kunnen concluderen. 

We zullen ontdekken dat er in de loop van het diagnostisch proces steeds meer mogelijkheden afvallen, totdat er een uiteindelijke gespecificeerde diagnose met een bijbehorend behandelprincipe overblijft.


Evaluatie van het diagnostisch proces

Tijdens ieder diagnostisch proces komen ook een aantal andere wezenlijke vragen aan de orde: wat zegt de vraag die een therapeut wil stellen over hem/haar? Wat zegt het antwoord van de patiënt over hem/haar? Wat zegt het diagnostisch proces over de arts-patiënt relatie? Wat ís een patiënt?


We zullen gaan zien hoe essentieel het kernwoord ‘informatieoverdracht’ hierbij is. Dat is hetzelfde als wat Chinezen ‘bewegen’ noemen. Dat speelt zich op vele vlakken af, bijvoorbeeld in de interactie tussen therapeut en patiënt, of bij de patiënt als hij over de beweging van zijn systeem vertelt en daarbij afhankelijk is van de richting waarin de vragen van de therapeut hem sturen. Binnen het patiëntensysteem speelt informatieoverdracht zich westers gezien bijvoorbeeld weer af op het niveau van de messengers die op een receptor zouden moeten klikken, maar waarbij dat oosters gezien soms door damp niet lukt omdat dan het hele receptorverhaal niet werkt, of als er bijvoorbeeld door stagnatie geen informatieoverdracht tot stand komt.


WEEKEND THEMA: Astma en bronchitis


We beginnen met een eenvoudige westerse uitleg over wat astma en bronchitis is en wat het verschil is tussen chronische bronchitis en astmatische bronchitis. Ook wordt besproken welke genetische en omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van astma en bronchitis, welke behandelingen er zijn en wat de resultaten zijn van deze behandelingen.


Vervolgens gaan we deze westerse benadering vergelijken met de oosterse benadering. Welke vragen zullen we tegenkomen volgens de Strategie van de Differentiaal Diagnose, tot welke conclusies en behandelingsprincipes zullen we komen?


Wanneer we beide systemen vervolgens aan elkaar koppelen, ontstaat er een nieuwe benadering, waarbij we vanuit de verschillende syndroomdifferentiaties bepaalde symptoomclusters kunnen identificeren waarbinnen astma en bronchitis belangrijke key symptoms zijn. Deze gaan we vervolgens op individueel niveau vertalen tot specifieke behandelingsprincipes. Daarbij zullen behandelingen met acupunctuur, kruiden, tuina en voedingsadviezen worden besproken evenals de follow-up: wat kunnen we verwachten en waar zal ik eventueel moeten bijsturen?


De tweede dag zullen we aan de hand van 3 tot 5 patiënten bekijken welke specifieke ‘astmatische en bronchitische’-symptoomclusters we kunnen herkennen, welke dusver behaalde behandelingsresultaten we kunnen meenemen in onze analyses en hoe we de behandeling zouden kunnen bijsturen op basis van onze differentiaal diagnostiek en het daarbij behorende behandelingsprincipe.


Location
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Tel: +31 346 351755
Language
Dutch
Price
€ 325

incl. coffee/tea/water

Required knowledge

Basic TCM.

Target group

Acupuncturists, herbalists, tuina therapists, shiatsu therapists, last year TCM, students acupuncture, students herbalism, students tuina, students shiatsu.

Accredited by

Accreditation is obtained by NVA, NWP

Accreditation is applied at Zhong.

Accreditation will be applied at Eufom and BAF if a student is a member of one of these organizations.

A member of the VNT can apply for a personal accreditation in the member section online.

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 615500460 | E: info@internationallectures.nl