Walk through the inner landscape

Walk through the inner landscape
Walk through the inner landscape
16 and 17 November 2018
12:30 - 6:00 PM

Information on the content of the course is only available in Dutch.De natuur, de aarde, onze omgeving en onze realiteit: elke traditionele cultuur beschouwt deze als spiegels van wat we vanbinnen bevatten. Een beroemde oude medische kaart van het menselijk lichaam, de Neijing Du ("Grafiek van de innerlijke alchemie"), is een levendige illustratie van dit principe.


Onze reis door het innerlijk landschap doen we aan de hand van een oude steendruk van de Neijing Du, vervaardigd door het Klooster van de Oude Wolken in Beijing. Daarop is een fantasierijke mix te zien van bergen, rivieren en sterrenbeelden die de schedel, de ruggengraat en het hart vormen, de zon en de maan in plaats van de ogen, een bos als de lever en galblaas, een graanschuur als de maag, met enkele monniken en filosofen die hier en daar verspreid zijn over andere hemelse of aardse beelden.


Het is een verhalende versie van wat volgens het klassieke daoïsme Chinese geneeskunst is. Dat gebeurt op een veel bredere manier dan hoe we in het westen de geneeskunde benaderen. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen fysiek, emotioneel, spiritueel en dat kunnen we terugzien in het innerlijk landschap: fysiek, emotioneel, spiritueel zijn daar onlosmakelijk met elkaar verbonden en lopen op zo’n manier in elkaar over, dat ze niet van elkaar te onderscheiden zijn omdat ze allemaal tegelijkertijd hetzelfde zijn.


Zang Fu en meridianen

We beginnen onze wandeling in de verschillende provincies van het innerlijk landschap en bespreken van iedere provincie wat hun eigenschappen, functies en interacties zijn, waarbij iedere provincie een menselijk orgaan vertegenwoordigt. Aan de hand van de Zang Fu kijken we eerst naar de functionaliteiten en de organisatie van het systeem. Hoe ziet het landschap van b.v. de Longen er uit? Waarom zou dat zo zijn? Hoe kunnen we daardoor de functionaliteit beter begrijpen?


Alleen al door de beschrijving van bijvoorbeeld het innerlijk landschap van de longen kunnen we zien dat de oosterse kennis veel breder is dan de westerse. Natuurlijk gaat het bij beide over de uitwisseling van zuurstof en CO2, maar omdat de functionaliteit oosters gezien veel breder is, zien we daarnaast ook relaties die we in het westen niet leggen. In het landschap van de longen is er bijvoorbeeld een kind dat zeven munten aan elkaar rijgt die de vorm hebben van de Grote Beer. De Grote Beer heeft een betekenis: hij verwijst naar de oorsprong, de Poolster, maar het is ook de Po, het begin, en daarnaast ook de relatie met je voorouders, waardoor je in contact komt met je familielijnen. Dat heeft allemaal betekenis in de Chinese geneeskunst.


Vanuit de provincies maken we vervolgens de stap naar de rivieren in het landschap, de verschillende meridianen. Vertrekkend vanuit de grootste rivieren, de wondermeridianen, gaan we eerst naar de hoofdmeridianen en daarna naar alle collaterale meridianen die door de hoofdmeridianen geweven worden om te eindigen in de kleinste meridianen. Vervolgens stellen we de vraag: hoe stroomt alles vanuit die kleinste stroompjes naar de grootste rivieren toe? Hoe is dat alles in het innerlijk landschap in elkaar geweven? Wat kun je op basis daarvan zeggen over de functie van elke meridiaan? Hoe gebruiken we hem op die manier in de TCM-praktijk? Hoe zijn ze met elkaar verbonden? Hoe is de relatie van die meridianen met de organen en de organen met die meridianen? 


Nadat we de meridianen bekeken hebben, kijken we nóg gedetailleerder en gaan we naar specifieke locaties in het landschap toe, de acupunctuurpunten. Wat is de functionaliteit? Wat kunnen we leren van de naam die een punt heeft? Wat kunnen we leren van de ligging van een punt in het innerlijk landschap?


Daarbij kijken we eerst naar groepen acupunctuurpunten die een bepaalde functionaliteit hebben, b.v. de Mo-punten (alarm-punten) en de Shu-punten (transportpunten). Wat zijn hun kenmerken? Hun karakteristieken?


Uiteindelijk bekijken we de afzonderlijke acupunctuur-punten en gaan dan van sommige acupunctuurpunten hun betekenis in het landschap zien, bijvoorbeeld van Long 2, het Middenpaleis. Dat is de plek waar de Hemel en de Aarde bij elkaar komen en dat is de plek waar de mens nog gemaakt moet worden.


Van macro naar micro en omgekeerd

In de tekening van het innerlijk landschap ligt de nadruk op de Zang Fu, maar wanneer je de meridianen erbij pakt, ga je de relatie zien tussen het lichaam en de meridianen en ook de acupunctuurpunten. Op zo’n manier zullen we gaan ervaren hoe er vanuit het embryo langzaam maar zeker het complex systeem van een volwassen persoon is ontstaan en hoe alles op macro- en microniveau met elkaar verbonden is.


Als we het hele landschap op die manier snappen, gaan we dat in relatie brengen tot het universum. We zullen zien dat een organisme - dat is geweven en samengesteld uit het landschap (organen), de rivieren (meridianen), de locaties (punten) - voortdurend beweegt in samenhang met het universum.


Dat is precies waar het boek van de Gele keizer, Huangdi Neijing, over gaat: de ritmiek en dynamiek waarmee alles functioneert en zich organiseert. Door onze verdiepende wandeling door het innerlijk landschap zullen we beter kunnen begrijpen hoe alles met elkaar samenhangt en hoe alles met elkaar in verband is gebracht. We gaan daardoor beter begrijpen hoe de Chinezen tegen de organisatie van een organisme aankijken. En dat zou tot de essentiële kennis van iedere TCM’er moeten behoren.


Location
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Tel: +31 346 351755
Language
Dutch
Price
€ 345

incl. coffee/tea/water

Required knowledge

Basic TCM.

Target group

Acupuncturists, herbalists, tuina therapists, shiatsu therapists, last year TCM, students acupuncture, students herbalism, students tuina, students shiatsu.

Accredited by

Accreditation has been obtained from NVA (code AT), NWP (3 points/day) and Zhong (category 1, 10 NAP).

Accreditation will be applied at Eufom and BAF if a student is a member of one of these organizations.

A member of the VNT can apply for an individual accreditation in the member section online.

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl