Algemene mededelingen betreffende de lezingen en cursussen

  • Voor 9 of 10 daagse cursussen krijgt u een verzamelband waarin u het lesmateriaal kunt bewaren. 
  • U kunt uw registratieformulier zélf versturen of inleveren bij de docent. International Lectures stuurt de registratieformulieren inclusief presentielijst op naar de juiste vakvereniging.
  • Wij zouden het op prijs stellen, als u uw registratieformulier via International Lectures zou willen versturen aangezien wij het registratie formulier ter evaluatie in het kader van kwaliteitsonderzoek eerst zelf zouden willen bestuderen, alvorens wij het opsturen.
  • Het maken van opnames is niet toegestaan.
  • Gelieve het verschuldigde bedrag uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus over te maken op ING-banknummer 3123583 ten name van International Lectures, Nieuwegein onder vermelding van het factuurnummer.

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl