Algemene mededeling ivm het versturen van de handout van de cursus

In de laatste week voor aanvang van de meeste cursussen zult u per e-mail een pdf-bestand van de cursusinhoud ontvangen. Wij streven er in het kader van duurzaamheid naar, het cursusmateriaal zoveel mogelijk digitaal te verspreiden.


Om de cursus goed te kunnen volgen, kunt u een geprinte versie meenemen of een laptop waarop u de handout hebt opgeslagen.


Mocht u niet in de gelegenheid zijn, het handoutmateriaal zelf te printen, dan kunt u dat per ommegaande aan ons laten weten nadat u onze handout hebt ontvangen. Wij zullen dan voor u een geprint exemplaar meenemen.

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl