Artikel over onderzoek naar de werking van complementaire geneeskunde bij hypertensie

In het Journal of Human Hypertension is een artikel verschenen over de werking van complementaire geneeskunde bij hoge bloeddruk: Comprehensive Approach to Lower Blood Pressure (CALM-BP): a randomized controlled trial of a multifactorial lifestyle intervention. Amos Ziv is één van de auteurs van dit artikel.


Leefstijl en dieetaanpassingen, gebaseerd op principes van de complementaire geneeskunde, blijken hoogst effectief met betrekking tot het beïnvloeden van de hoge bloeddruk, medicatie en cardiovasculaire risicofactoren.

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl