ABC van de Chinese polsdiagnostiek

ABC van de Chinese polsdiagnostiek
ABC van de Chinese polsdiagnostiek
20-22 sep'19; 6-8 dec'19; 7-9 feb'20; 8-10 mei'20
12.30-18 uur (dag 1); 10-17 uur (dag 2, 3)

Cursusbeschrijving

Infrarood camera met en zonder zoom opties…


Het polsbeeld biedt de TCM-therapeut de mogelijkheid van een overzicht maar ook een diep inzicht in de gezondheid, de bronnen en de bouwstenen van een patiënt en daarmee in zijn of haar leven.

Het voelen van de pols is als een infrarood camera van de diagnostiek waarmee de therapeuten naar believen in en uit kunnen zoomen.

Met eenvoudige palpatietechnieken kunnen belangrijke details voor de differentiaal diagnostiek en het behandelingsplan worden ontdekt. Tijdens de cursus zal op speelse manier de gereedschapskist van de behandelaar geleidelijk worden vergroot.


Hedendaags polssysteem

Shen-Hammer polsdiagnostiek vindt zijn oorsprong in de bekende pols klassieken zoals Li Shi Zhen en Wang Shu He. Dr. John Shen en later Dr. Leon I. Hammer hebben de polsdiagnostiek verder ontwikkeld zodat het beter past bij het leven van de patiënten in de huidige samenleving waarbij met name de psycho-emotionele aspecten mede van grote betekenis zijn.

Deze voortdurende ontwikkeling van het polssysteem zorgt ervoor dat dit diagnostische hulpmiddel zichzelf telkens blijft vernieuwen waardoor zich iedere keer weer spannende nieuwe ontdekkingen voordoen!


“Kan iedereen het leren?”

Ja, zeker! Het leren van polsdiagnostiek is als het leren van een nieuwe taal. Daartoe behoort het leren van ‘vocabulaire’ en een beetje ‘grammatica’ waardoor je de taal steeds beter gaat spreken. Iedere taalcursus richt zich op het leren van de taal door het zo veel mogelijk te spreken. Je leert de polsdiagnostiek dan ook het beste door te voelen. Deze cursus bestaat dan ook uit veelvuldig oefenen in de praktijk waardoor je de nieuw aangeleerde vaardigheden meteen in de vingers kunt krijgen.


Cursusinhoud

Een modern intensieve training


Het cursusmateriaal is door jarenlange studie en onderwijservaring didactisch ontwikkeld tot een hoog modern niveau. Het beperkt aantal deelnemers (maximaal 16) maakt optimaal individueel leren mogelijk. De deelnemers vormen wisselende groepjes van twee, waarbij telkens de ene de pols van de andere voelt waarbij hij voortdurend feedback krijgt van de aanwezige docenten en assistenten. Op de tweede en/of derde dag van de verschillende niveaus wordt rechtstreeks met vrijwillige patiënten gewerkt en ook daarbij krijgen de deelnemers voortdurend feedback. Deze methode heeft zich als bijzonder effectief voor het leren van polsdiagnostiek bewezen.


Niveau A (3 dagen)

Hierbij ligt de nadruk op:

- inleiding in het Shen-Hammer-polssysteem

- praktisch palperen van de gehele pols in drie dieptes

- partneroefeningen met voortdurende feedback

- identificatie van de meest voorkomende Shen-Hammer polskwaliteiten

- de deelnemers brengen eigen patiënten mee, van wie de pols in eerste instantie door de docenten gevoeld wordt. Daarna hebben de deelnemers de mogelijkheid om het gevoelde ook te voelen. Hierbij worden de palpatievaardigheden van de deelnemers door middel van direct patiëntencontact verfijnd en verdiept.

- interpretatie van de polskwaliteiten betreffende hun diagnostische en klinische relevantie


Niveau B (3 dagen)

Hierbij ligt de nadruk op:

- "opfrissing", verdieping en uitbreiding van geselecteerde praktische en theoretische gedeelten van het eerste niveau door middel van partneroefeningen en colleges

- inleiding in de zes hoofdposities

- partneroefeningen en werken met patiënten zoals bij Niveau A

- de polsbeelden worden later samen geïnterpreteerd waarbij de etiologie en de individuele ziekte- dan wel levensgeschiedenissen van de patiënten in de behandelingsplannen worden meegenomen


Niveau C (3 dagen)

Hierbij ligt de nadruk op:

- "opfrissing", verdieping en uitbreiding van geselecteerde praktische en theoretische gedeelten van de eerste beide niveaus door middel van partneroefeningen en colleges

- inleiding in de zogeheten 22 complementaire posities

- partneroefeningen en werken met patiënten zoals bij Niveau A en B

- bij de interpretatie wordt op basis van de presentatie van het polsbeeld op verschillende mogelijkheden waarop een pols kan worden bekeken ingegaan en bekeken welke aanpak zich bij welke presentatie voordoet. We zullen hierbij met name het systeemmodel van dr. Shen en dr. Liu Jing (de zes lagen) gebruiken. Andere mogelijkheden zijn Zang Fu, Substanties, Driewarmer, “hulpbronnen en bouwplaats”


Niveau D (3 dagen)

Hierbij ligt de nadruk op:

- "opfrissing", verdieping en uitbreiding van geselecteerde praktische en theoretische gedeelten van de eerste drie niveaus door middel van partneroefeningen en colleges

- verdergaande inleiding in de nog niet geleerde complementaire posities

- partneroefeningen en werken met patiënten zoals bij Niveau A, B en C

- het leren van de unieke interpretatie van polsbeelden door de deelnemers in kleine groepjes


Cursus doel

- leren van nieuwe voelvaardigheden

- zekerheid in de differentiatie van verschillende polskwaliteiten

- verwerven van interpretatievaardigheden van de geboden polsbeelden

- directe toepassing in de alledaagse praktijk


Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is 16.


Na het succesvol beëindigen van de cursus krijgen de deelnemende cursisten het Dragon Rises Seminars Certificate.


Cursusmateriaal

De deelnemers krijgen een uitvoerige beschrijving van de pols en het polssysteem in het Engels. Aanbevolen literatuur is het in 2012 verschenen “Handbook of Contemporary Chinese Pulse Diagnosis” van Leon Hammer en Karen Bilton, evenals het jaren geleden verschenen "Psychologie und Chinesische Medizin" en het eind 2008 verschenen boek “The Patient-Practitioner Relationship in Acupuncture” van Leon Hammer.


Locatie
Praktijk Jing River
De Panoven 25
4191 GW Geldermalsen
Taal
Nederlands/Engels/Duits
Prijs
€ 2285

incl. koffie/thee/water/lunch (dag 2 en 3)

Prijs betaling in termijnen
€ 2295

incl. koffie/thee/water/lunch (dag 2 en 3)


Termijndatum 1: 6 september 2019; termijnbedrag 1: € 467

Termijndatum 2: 3 november 2019; termijnbedrag 2: € 457

Termijndatum 3: 31 december 2019; termijnbedrag 3: € 457

Termijndatum 4: 27 februari 2020; termijnbedrag 4: € 457

Termijndatum 5: 26 april 2020; termijnbedrag 5: € 457

Vereiste voorkennis

Afgeronde opleiding Chinese geneeskunst, laatste jaar TCM.

Doelgroep

Acupuncturisten, herbalisten, tuina therapeuten, shiatsu therapeuten, laatste jaar TCM, studenten acupunctuur, studenten herbalist, studenten tuina, studenten shiatsu.

Geaccrediteerd door

Accreditatie is verkregen van NVA (code AT), NWP (3 punten/dag) en Zhong (Categorie 1, 72 NAP).

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Eufom en BAF indien de cursist bij een van deze vakorganisaties is aangesloten.

Een lid van de VNT kan op de leden-site een individuele accreditatie aanvragen

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl