Diagnostiek in de praktijk: 2 - Allergieën

Diagnostiek in de praktijk: 2 - Allergieën
Diagnostiek in de praktijk: 2 - Allergieën
16 en 17 februari 2018
12:30 - 18:00 uur

Een goede diagnose is van essentieel belang om tot een juiste behandeling te kunnen komen. Helaas is het stellen van een diagnose niet een kwestie van een aantal standaardvragen stellen, de antwoorden ordenen, pols voelen, tong kijken en dan tot één conclusie komen die niet kan missen.

Zelfs al werkt de therapeut volgens een bepaalde strategie, dan nóg is dat geen garantie dat hij tot de juiste diagnose zal komen. Want als een therapeut eigenlijk niet begrijpt wat hij in bepaalde situaties het beste zou kunnen vragen, of als hij misschien niet begrijpt wat het antwoord van zijn patiënt betekent voor de energetische bewegingen die er in en om hem/haar plaatsvinden, dan kan hij de betekenis daarvan ook niet op waarde schatten.


Aangezien de juiste diagnose essentieel is voor het opstellen van het juiste behandelingsprincipe, is het voor de therapeut minstens zo essentieel dat hij op zijn diagnostische vaardigheden kan vertrouwen. Hij moet dus leren hóe hij op zijn vaardigheden kan vertrouwen.


Systemisch denken

Tijdens ‘Diagnostiek in de praktijk’ zullen we twee dagen lang het ‘hoe’ en ‘waarom’ van het diagnostisch proces uitpluizen. De eerste dag is puur theoretisch, de tweede dag zullen er 3 tot 5 patiënten in kleinere groepjes worden bekeken en onder begeleiding klassikaal worden uitgewerkt.


De eerste dag zullen we voortdurend ook het oosterse en het westerse systeem naast elkaar bekijken. Hoe zit het proces westers in elkaar? Welke woorden gebruiken we daarvoor binnen de TCM? Wat bedoelen de Chinezen met hun woorden? Kunnen we die woorden anders gaan gebruiken zodat ze aansluiten bij de westerse uitleg?


Wanneer je die twee systemen aan elkaar koppelt, zie je een heel andere dynamica met nieuwe interrelaties ontstaan waardoor je óók snapt dat het oosterse en het westerse in wezen hetzelfde zien, alleen op een andere manier benaderen.


Dat is niet vreemd als je beseft dat in het oosterse denken het in stand houden van gezondheid en het verhogen van het adaptieve vermogen, de belastbaarheid en de weerstand in een homeostatische situatie voorop staat terwijl het westen gefocust is op het behandelen van een ziekte en hoe een patiënt kan terugkeren vanuit een situatie met ziekteverschijnselen naar een homeostatische situatie.


Vanuit de gekoppelde oost-west benadering kun je weer laten zien dat beide systemen clusters informatie combineren. In de oosterse diagnostiek volgt er dan een specifieke subtypering op individueel niveau waardoor je een gepersonifieerd behandelingsprincipe kunt formuleren die gericht is op het herstel van de verstoorde energiebalans. De westerse manier is om vanuit een analytisch denkproces tot een algemeen werkende behandeling te komen waarvan is aangetoond dat ze de symptomen van de ziekte doen verdwijnen.

Als je beide benaderingen tegelijk bekijkt, zul je ontdekken dat die oosterse subtyperingen eigenlijk niks anders zijn dan wat ze in het westen clusters aaneengeschakelde biochemische reacties zouden noemen.


Het diagnostisch proces

Om op een oosterse manier tot een diagnose te komen, volgen we de Strategie van de Differentiaal Diagnose. Daarbij zullen we ons in het verloop van het diagnostisch proces voortdurend afvragen: welke vraag is nu aan de orde? Waarom is die vraag aan de orde? Wat zegt dit over het dynamische energetisch systeem waar de patiënt onderdeel van uitmaakt? Welke conclusies kunnen we daaruit trekken en wat zijn de volgende stappen dan? Rijmt dit met de diagnose die wellicht door de huisarts of een specialist is aangegeven?


Bij elk antwoord gaan we kijken naar de acupunctuurpunten, naaldtechnieken, tuinabehandelingen, enkelvoudige kruiden, kruidenformules en voedingsadviezen die van toepassing zouden kunnen zijn bij wat we op dat moment over de patiënt en zijn ziektebeeld kunnen concluderen. 

We zullen ontdekken dat er in de loop van het diagnostisch proces steeds meer mogelijkheden afvallen, totdat er een uiteindelijke gespecificeerde diagnose met een bijbehorend behandelprincipe overblijft.


Evaluatie van het diagnostisch proces

Tijdens ieder diagnostisch proces komen ook een aantal andere wezenlijke vragen aan de orde: wat zegt de vraag die een therapeut wil stellen over hem/haar? Wat zegt het antwoord van de patiënt over hem/haar? Wat zegt het diagnostisch proces over de arts-patiënt relatie? Wat ís een patiënt?


We zullen gaan zien hoe essentieel het kernwoord ‘informatieoverdracht’ hierbij is. Dat is hetzelfde als wat Chinezen ‘bewegen’ noemen. Dat speelt zich op vele vlakken af, bijvoorbeeld in de interactie tussen therapeut en patiënt, of bij de patiënt als hij over de beweging van zijn systeem vertelt en daarbij afhankelijk is van de richting waarin de vragen van de therapeut hem sturen. Binnen het patiëntensysteem speelt informatieoverdracht zich westers gezien bijvoorbeeld weer af op het niveau van de messengers die op een receptor zouden moeten klikken, maar waarbij dat oosters gezien soms door damp niet lukt omdat dan het hele receptorverhaal niet werkt, of als er bijvoorbeeld door stagnatie geen informatieoverdracht tot stand komt.


WEEKEND THEMA: Allergieën


Op dag 1 bekijken we het immuunsysteem. Om te beginnen gaan we bekijken hoe het immuunsysteem westers medisch heel basaal in elkaar zit en wat er gebeurt met dat immuunsysteem als er pathogenen van buiten naar binnen komen. Wat zijn immunoglobuline’s en hoe passen die in het allergieverhaal? Hoe werken histamine, mestcellen en T-lymfocyten bij een allergie? En ook: wat doen westers reguliere behandelingen, wat is bijvoorbeeld een antihistaminicum? En wat lost dat aan het probleem op? Wat laat dat mechanisme zien over het regulier westers denken?

Vervolgens gaan we dat mechanisme systemisch bekijken. We zullen zien dat het aan de ene kant over afweer en bescherming gaat, maar ook dat er een stukje communicatie in zit.

Daarna gaan we dat vergelijken met wat de Chinezen zeggen. Enerzijds komen we dan uit bij Wei Qi, afweerenergie, wat eigenlijk het ijlere, het Yangere deel is van de Zen Qi en anderzijds bij het zwaardere deel, de Ying Qi, het voedende deel. Volgens de Chinezen leren we dus dat afweerenergie samen ontstaat met voedende energie en dat binnen het allergieverhaal het verdedigende aspect te maken heeft met voeding.

Het interessante van deze benadering is dus de conclusie dat communicatie te maken heeft met voeding. Aan de ene kant blijk je systeembiologisch te kunnen aansluiten bij de woorden die we in het begin hebben gebruikt om het immuunsysteem uit te leggen, aan de andere kant kunnen we laten zien wat de Chinezen met hun woorden bedoelden, waardoor je die woorden anders kunt gaan gebruiken. We zien daardoor binnen hele westerse verhaal van het immuunsysteem een nieuwe dynamica ontstaan met nieuwe interacties.

We kunnen dan zowel uitleggen wat allergie is maar weten bijvoorbeeld ook in welke allergie-situaties een immunoglobuline zal reageren en in welke situaties hypergedrag van een mestcel te verwachten is.
Het mooie van deze systemische benadering is bijvoorbeeld ook dat we op basis van onze Chinese diagnose, Chinees behandelingsprincipe en Chinese behandeling kunnen gaan voorspellen hoe de bloedwaarden van bijvoorbeeld immunoglobuline-A op dit moment zijn en hoe ze zich zullen gaan ontwikkelen.

Locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Tel: +31 346 351755
Taal
Nederlands
Prijs
€ 325

incl. koffie/thee/water

Vereiste voorkennis

Basis TCM.

Doelgroep

Acupuncturisten, herbalisten, tuina therapeuten, shiatsu therapeuten, laatste jaar TCM, studenten acupunctuur, studenten herbalist, studenten tuina, studenten shiatsu.

Geaccrediteerd door

Accreditatie is goedgekeurd door NVA (ATK/WM), NWP, Zhong

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Eufom en BAF indien de cursist bij een van deze vakorganisaties is aangesloten.

Een lid van de VNT kan op de leden-site een individuele accreditatie aanvragen

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 615500460 | E: info@internationallectures.nl