Diagnostiek in de praktijk: 3 - Uitputting en burn-out

Diagnostiek in de praktijk: 3 - Uitputting en burn-out
Diagnostiek in de praktijk: 3 - Uitputting en burn-out
11 en 12 mei 2018
12:30 - 18:00 uur

Een goede diagnose is van essentieel belang om tot een juiste behandeling te kunnen komen. Helaas is het stellen van een diagnose niet een kwestie van een aantal standaardvragen stellen, de antwoorden ordenen, pols voelen, tong kijken en dan tot één conclusie komen die niet kan missen.

Zelfs al werkt de therapeut volgens een bepaalde strategie, dan nóg is dat geen garantie dat hij tot de juiste diagnose zal komen. Want als een therapeut eigenlijk niet begrijpt wat hij in bepaalde situaties het beste zou kunnen vragen, of als hij misschien niet begrijpt wat het antwoord van zijn patiënt betekent voor de energetische bewegingen die er in en om hem/haar plaatsvinden, dan kan hij de betekenis daarvan ook niet op waarde schatten.


Aangezien de juiste diagnose essentieel is voor het opstellen van het juiste behandelingsprincipe, is het voor de therapeut minstens zo essentieel dat hij op zijn diagnostische vaardigheden kan vertrouwen. Hij moet dus leren hóe hij op zijn vaardigheden kan vertrouwen.


Systemisch denken

Tijdens ‘Diagnostiek in de praktijk’ zullen we twee dagen lang het ‘hoe’ en ‘waarom’ van het diagnostisch proces uitpluizen. De eerste dag is puur theoretisch, de tweede dag zullen er 3 tot 5 patiënten in kleinere groepjes worden bekeken en onder begeleiding klassikaal worden uitgewerkt.


De eerste dag zullen we voortdurend ook het oosterse en het westerse systeem naast elkaar bekijken. Hoe zit het proces westers in elkaar? Welke woorden gebruiken we daarvoor binnen de TCM? Wat bedoelen de Chinezen met hun woorden? Kunnen we die woorden anders gaan gebruiken zodat ze aansluiten bij de westerse uitleg?


Wanneer je die twee systemen aan elkaar koppelt, zie je een heel andere dynamica met nieuwe interrelaties ontstaan waardoor je óók snapt dat het oosterse en het westerse in wezen hetzelfde zien, alleen op een andere manier benaderen.


Dat is niet vreemd als je beseft dat in het oosterse denken het in stand houden van gezondheid en het verhogen van het adaptieve vermogen, de belastbaarheid en de weerstand in een homeostatische situatie voorop staat terwijl het westen gefocust is op het behandelen van een ziekte en hoe een patiënt kan terugkeren vanuit een situatie met ziekteverschijnselen naar een homeostatische situatie.


Vanuit de gekoppelde oost-west benadering kun je weer laten zien dat beide systemen clusters informatie combineren. In de oosterse diagnostiek volgt er dan een specifieke subtypering op individueel niveau waardoor je een gepersonifieerd behandelingsprincipe kunt formuleren die gericht is op het herstel van de verstoorde energiebalans. De westerse manier is om vanuit een analytisch denkproces tot een algemeen werkende behandeling te komen waarvan is aangetoond dat ze de symptomen van de ziekte doen verdwijnen.

Als je beide benaderingen tegelijk bekijkt, zul je ontdekken dat die oosterse subtyperingen eigenlijk niks anders zijn dan wat ze in het westen clusters aaneengeschakelde biochemische reacties zouden noemen.


Het diagnostisch proces

Om op een oosterse manier tot een diagnose te komen, volgen we de Strategie van de Differentiaal Diagnose. Daarbij zullen we ons in het verloop van het diagnostisch proces voortdurend afvragen: welke vraag is nu aan de orde? Waarom is die vraag aan de orde? Wat zegt dit over het dynamische energetisch systeem waar de patiënt onderdeel van uitmaakt? Welke conclusies kunnen we daaruit trekken en wat zijn de volgende stappen dan? Rijmt dit met de diagnose die wellicht door de huisarts of een specialist is aangegeven?


Bij elk antwoord gaan we kijken naar de acupunctuurpunten, naaldtechnieken, tuinabehandelingen, enkelvoudige kruiden, kruidenformules en voedingsadviezen die van toepassing zouden kunnen zijn bij wat we op dat moment over de patiënt en zijn ziektebeeld kunnen concluderen. 

We zullen ontdekken dat er in de loop van het diagnostisch proces steeds meer mogelijkheden afvallen, totdat er een uiteindelijke gespecificeerde diagnose met een bijbehorend behandelprincipe overblijft.


Evaluatie van het diagnostisch proces

Tijdens ieder diagnostisch proces komen ook een aantal andere wezenlijke vragen aan de orde: wat zegt de vraag die een therapeut wil stellen over hem/haar? Wat zegt het antwoord van de patiënt over hem/haar? Wat zegt het diagnostisch proces over de arts-patiënt relatie? Wat ís een patiënt?


We zullen gaan zien hoe essentieel het kernwoord ‘informatieoverdracht’ hierbij is. Dat is hetzelfde als wat Chinezen ‘bewegen’ noemen. Dat speelt zich op vele vlakken af, bijvoorbeeld in de interactie tussen therapeut en patiënt, of bij de patiënt als hij over de beweging van zijn systeem vertelt en daarbij afhankelijk is van de richting waarin de vragen van de therapeut hem sturen. Binnen het patiëntensysteem speelt informatieoverdracht zich westers gezien bijvoorbeeld weer af op het niveau van de messengers die op een receptor zouden moeten klikken, maar waarbij dat oosters gezien soms door damp niet lukt omdat dan het hele receptorverhaal niet werkt, of als er bijvoorbeeld door stagnatie geen informatieoverdracht tot stand komt.

WEEKEND THEMA: Uitputting en burn-out


Burn-out heeft te maken met de complexiteit van onze samenleving. Hoe kan ons lichaam-geest systeem zich daaraan aanpassen? Dat loopt parallel met de vragen: hoe moeten wij met de complexiteit van onze samenleving omgaan? Hoe kunnen wij voorkomen dat de complexiteit van de samenleving zich in ons lichaam-geest systeem gaat spiegelen?


Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de oplossing van een probleem evenredig moet zijn met de complexiteit van het probleem. Het is dus geen optie meer om eenvoudig te zeggen bij iemand met burn-out: je moet rust hebben, of: neem maar een tranquilizer om bij te komen.


Het lichaam-geest systeem dat is ontstaan bij iemand met een burn-out is het beste te vergelijken met een complex web. Wanneer we binnen zo’n systeem maar aan één draadje gaan trekken, dan is de kans groot dat we dat complexe systeem alleen maar complexer gaan maken doordat het medicijn – dat eigenlijk zou moeten werken – een extra stoorzender wordt.


Bij burn-out moet je het probleem dus vanuit het systemische denken benaderen en een antwoord vinden op de vraag: wat is de complexiteit van de verstoring bij het individu? Bij dát antwoord moet je dan een passende oplossing zoeken. Dat betekent dat je burn-out oosters gezien net zolang in subtyperingen moet onderverdelen tot je op het individuele niveau van de betreffende persoon gekomen bent.


Je krijgt daarbij met verschillende mechanismen te maken en met de complexiteit van de verwevenheid van de diverse systemen, zoals het endocriene, het neurologische en het emotioneel-psychische systeem. Die verwevenheid moet tot uitdrukking komen in de diagnose en de behandeling van degene met burn-out. En dat is heel individueel.


We moeten dus ook bekijken: wat is het criterium waarop een westerse arts zegt: en nú is het een burn-out. Dat houdt dus ook in dat er eensluidende criteria zouden moeten zijn op basis waarvan je zou kunnen zeggen: hiervoor was je overspannen en nú is het een burn-out. Of: nu is het geen burn-out maar er is sprake van een psychiatrische aandoening. Het is opvallend dat de diagnose burn-out bijvoorbeeld niet voorkomt in DSM5. Op zich is DSM5 in de praktijk al een heel moeilijk te hanteren boek waarin heel veel niet afgebakend is en alles door elkaar heen loopt, maar burn-out is dus blijkbaar helemaal niet te vangen, omdat het heel veel bestaande DSM4-DSM5 beschrijvingen omvat.


Zolang die criteria niet duidelijk zijn, is de diagnose burn-out volkomen willekeurig. En dat heeft nogal wat consequenties want er wordt ook beleid geschreven over hoe een arts te handelen heeft, hoe een werkgever te handelen heeft en hoe een werknemer te handelen heeft


Dus we moeten overstappen naar een andere benadering. Systemische benadering en oosterse diagnostiek kunnen dankzij de mogelijkheid van subtyperingen grotere duidelijkheid brengen.


Locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Tel: +31 346 351755
Taal
Nederlands
Prijs
€ 325

incl. koffie/thee/water

Vereiste voorkennis

Basis TCM.

Doelgroep

Acupuncturisten, herbalisten, tuina therapeuten, shiatsu therapeuten, laatste jaar TCM, studenten acupunctuur, studenten herbalist, studenten tuina, studenten shiatsu.

Geaccrediteerd door

Accreditatie is goedgekeurd door NVA (ATK/WM), NWP, Zhong

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Eufom en BAF indien de cursist bij een van deze vakorganisaties is aangesloten.

Een lid van de VNT kan op de leden-site een individuele accreditatie aanvragen

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 615500460 | E: info@internationallectures.nl