Systeemgeneeskunde en TCM

Systeemgeneeskunde en TCM
Systeemgeneeskunde en TCM
14 april 2018
12:30 - 18:00 uur

geannuleerd

Chinese geneeskunde is ondanks zijn worteling van 5000 jaar geleden een uitermate geschikte hedendaagse levende wetenschap die ons enerzijds in staat stelt het functioneren van een menselijk wezen op een ander niveau dan tot nu toe inzichtelijk te maken en anderzijds het Chinese systeemdenken volledig westers te onderbouwen zonder afbreuk te doen aan de Chinese traditie.

 

Door de brug te slaan tussen het Chinese en het westerse denken wordt het westen in staat gesteld de grenzen binnen de geneeskunde te verleggen waardoor er nieuwe inzichten kunnen worden verkregen in het functioneren van de mens als biopsychosociaal wezen.

 

Zelforganiserende systemen

In het Chinese systeemdenken is de mens - net als alles om hem heen - een zelforganiserend systeem. Dat betekent dat de mens een systeem is dat een mensenleven lang leeft (groeit, ontwikkelt, sterft) binnen een allesomvattend zelforganiserend systeem met een onbepaalde leeftijd en waar we één mee zijn.

 

Wil een individu zo volledig mogelijk tot ontwikkeling komen dan zou zijn zelforganiserend mechanisme in harmonie moeten leven met het leven van het allesomvattende zelforganiserende systeem. Dat betekent dat het individu in balans moet zien te komen met het alomvattende systeem, dat op zijn beurt bestaat uit ontelbare kleinere zelforganiserende systemen die ieder hun eigen leeftijd en ritme hebben. Denk aan het dag- en nachtritme, denk aan het ritme van de seizoenen, denk aan het ritme van jaarlijkse feesten en rituelen.

 

Hoe kunnen we systeemdenken gebruiken?

Binnen de Chinese geneeskunde komt het ‘systeemdenken’ op alle gebieden tot uiting: in de benadering van de mens als een zelforganiserend systeem, met betrekking tot de diagnostiek, met betrekking tot de therapeutische interventies en behandelmethoden (de energetica van acupunctuur, Chinese kruidenformules, tuina, qigong, etc), met betrekking tot de arts-patiënt relatie.

 

Een mens is dus veel meer dan een lichaam (dat bestaat uit een verzameling cellen of orgaansystemen) en een geest (dat bestaat uit mentale processen en functies, mentale eigenschappen en bewustzijn), die je beter kunt maken door de onderdelen te repareren als ze ziek zijn geworden. Een mens is ook een systeem dat vanuit zichzelf in staat is in balans te leven met het biopsychosociale alomvattende systeem waar hij deel van uitmaakt.

 

Gezondheid heeft dus niet alleen met de kwaliteit van individueel leven te maken ook met de kwaliteit van leven binnen dat  grotere biopsychosociale systeem.

 

Wat is systeemgeneeskunde?

Door het projecteren van de systeembiologie op het menselijk lichaam als zelforganiserend systeem ontstaat systeemgeneeskunde. Dat maakt van de systeembiologie een taal waarmee we de brug kunnen slaan tussen Chinees en westers denken, twee manieren van denken die beide door de eeuwen heen hun waarde al ruimschoots hebben bewezen. Wat er daardoor aan systeemgeneeskundig inzicht ontstaat, is een geheel dat groter is dan de som van de oosterse en westerse delen.

 

Deze nieuwe geneeskundige manier van denken en werken zet de oosterse en westerse inzichten en mogelijkheden naast elkaar voor mensen die in de gezondheidszorg werken. Aan de ene kant zetten ze de mogelijkheden op een rij met betrekking tot het repareren van een afwijking op individueel niveau (cellulair, orgaansysteem, mentaal, bewustzijn), aan de andere kant geven ze aan op welke manier bij iemand de balans met het alomvattend systeem zou moeten herstellen met gebruikmaking van het zelfgenezend vermogen (de verbinding met het alomvattend systeemdynamisch geheel).

 

Personalized Quality of Life

We zien tegenwoordig dat het begrip ‘personalized medicine’ te pas en te onpas wordt gebruikt.

Vanuit systeemgeneeskundig perspectief zou het beter zijn te spreken over ‘personalized quality of life’. Daarin komt perfect tot uitdrukking dat het gaat om het zelforganiserende systeemdynamische algemene welbevinden van individuen en leefgemeenschappen, waarin negatieve en positieve kenmerken van het leven worden gewogen.

 

Het gaat dus om de systeemgeneeskundige quality of life, inclusief alle aspecten van lichamelijke gezondheid, voeding, familie, onderwijs, werkgelegenheid, rijkdom, religieuze overtuigingen, financiën en het milieu, in relatie met de vele aspecten van het leven, zoals internationale ontwikkeling, gezondheidszorg, politiek en werkgelegenheid.

 

En na deze cursus zult u ook begrijpen dat dit alles weer in relatie staat tot het alomvattende zelforganiserende systeem. Daarvan zijn wij slechts een afspiegeling in de ruimte en tijd waarin wij leven, met ieder onze eigen personalized quality of life.


Locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Tel: +31 346 351755
Taal
Nederlands
Prijs
€ 189

incl. koffie/thee/water

Vereiste voorkennis

Basis TCM.

Doelgroep

Acupuncturisten, herbalisten, tuina therapeuten, shiatsu therapeuten, laatste jaar TCM, studenten acupunctuur, studenten herbalist, studenten tuina, studenten shiatsu.

Geaccrediteerd door

Accreditatie is verkregen bij NVA (code AT) en NWP (3 punten/dag).

Accreditatie is in aanvraag bij Zhong.

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Eufom en BAF indien de cursist bij een van deze vakorganisaties is aangesloten.

Een lid van de VNT kan op de leden-site een individuele accreditatie aanvragen.

geannuleerd
© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 615500460 | E: info@internationallectures.nl