Bu Ming in de praktijk

Bu Ming in de praktijk
Bu Ming in de praktijk
8 - 10 juni 2018
12:30 - 18:00 uur

Speciaal voor cursisten die de Bu Ming hebben gevolgd, gaan we drie dagen lang uitgebreid oefenen hoe we Bu Ming in de praktijk kunnen toepassen. Centraal daarbij staat de vraag: op welke manier moet ik als therapeut volgens de daoïstische traditie met een patiënt communiceren om tot Bu Ming (het voeden van de bestemming) te kunnen komen?


Therapeut-patiënt relatie

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het nodig te begrijpen welke therapeut-patiënt relatie er voor nodig is om een harmonieuze en zuivere interactie met een andere persoon tot stand te kunnen brengen, zodat ieder bij z’n eigen Ming (z’n individuele bestemming; z’n diepe verlangen naar wie hij/zij is) kan komen. Dit geldt zowel voor de therapeut als de patiënt. De een kan niet bij z’n Ming komen zonder dat de ander óók bij z’n Ming komt. Het is een samen-spel.


Dat roept de vraag op welke intentie er in die persoonlijke relatie nodig is zodat die benodigde harmonie en zuiverheid, dat samen-spel kan ontstaan?


Ieder woord, iedere beweging heeft namelijk impact, zowel van de therapeut als van de patiënt. Daarbij moet de therapeut moet zich voortdurend realiseren dat hij geen onderdeel moet gaat uitmaken van de werkelijkheid van de patiënt en tegelijkertijd dat hij zijn eigen werkelijkheid niet verloochent. Hij moet zich tevens realiseren dat hij z’n eigen beperktheid heeft en dat hij de patiënt voortdurend vanuit die beperktheid tegemoet treedt. Hij moet zich tenslotte ook realiseren dat dat voor iedere patiënt telkens opnieuw net zo goed speelt en dat er dus geen standaard “dit-moet-ik-doen-bij-Bu-Ming”-pakket bestaat.


De weg van harmonieuze en zuivere communicatie

Met welke communicatie kun je een niveau van harmonie en zuiverheid bereiken waarop je elkaar helpt om ieder bij z’n eigen Ming te komen?


In de praktijk zijn er vele manieren die elkaar allemaal kunnen ondersteunen.

De afgelopen jaren is er tijdens de verschillende Bu Ming-cursussen telkens kort kennis gemaakt met de hemelse cyclus, pushing hands, vijf tijgers en vloerdans, evenals met wat Tai Chi en Qigong oefeningen.

Maar er is meer: er zijn bij Bu Ming ook meditatieoefeningen mogelijk. En naast deze algemene oefeningen kun je het ook persoonlijker maken om bij het mentaal spirituele deel van een patiënt te komen. Hiervoor gaan we acupunctuurpunten en puntselecties bespreken, evenals kruidenformules.

Daarnaast gaan we oefenen welke ‘taal’ we moeten gebruiken om harmonieus en zuiver met elkaar te kunnen communiceren en gaan we tevens begrijpen dat dit niet alleen is om met elkaar in gesprek te zijn, maar ook om samen met elkaar te bewegen naar elkaars en ieders persoonlijke Ming, net zoals dat bij bijvoorbeeld de vloerdans en de pushing hands het geval is.


Bu Ming: vanuit mijzelf een harmonieuze en zuivere relatie met de ander

Tijdens deze driedaagse staat de verdieping van enkele therapeutische manieren centraal in relatie tot de vraag: Hoe ga ik in de Bu Ming de relatie vanuit mijzelf met de patiënt aan? Vanuit die relatie gaan we verschillende therapeutische manieren oefenen, en al doende de gevolgen daarvan ervaren en ons realiseren dat ieder woord en iedere beweging die we met elkaar maken, in harmonie en zuiverheid een machtig mooie manier is om met elkaar te bewegen.


Pas als we dat hebben ervaren, kunnen we Bu Ming bij onze patiënten toepassen in de praktijk.


Locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Tel: +31 346 351755
Taal
Nederlands
Prijs
€ 510

incl. koffie/thee/water

Vereiste voorkennis

Basis TCM.

Doelgroep

Cursisten die de cursus 'Bu Ming' hebben gevolgd.

Geaccrediteerd door

Accreditatie is verkregen bij NVA (code AT) NWP (3 punten/dag)  en Zhong (categorie 1, 15 NAP).

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Eufom en BAF indien de cursist bij een van deze vakorganisaties is aangesloten.

Een lid van de VNT kan op de leden-site een individuele accreditatie aanvragen.

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 615500460 | E: info@internationallectures.nl