The Principles and Practical Application of Acupuncture Point Combinations

The Principles and Practical Application of Acupuncture Point Combinations
The Principles and Practical Application of Acupuncture Point Combinations
28-30 september 2018
10:00 - 17:00 uur

Wat maakt een gemiddelde acupunctuurbehandeling tot een optimale?

Het antwoord op deze vraag gaat volgens docent David Hartmann altijd over de puntcombinaties die voor de behandeling worden gebruikt. Wat is uw strategie? Komt het voort uit eerdere succesvolle behandelingen voor bepaalde aandoeningen? Is het misschien een puntencombinatie die een favoriete auteur heeft gesuggereerd? Hebt u misschien een diagnostisch hulpmiddel gebruikt zoals het Wǔ Xíng/Vijf Elementen Systeem of de Zàng Fǔ Patronen van Disharmonie?


Onlangs gaf de internationale uitgeverij Singing Dragon aan David de opdracht om een boek te schrijven met als werktitel The Principles and Practical Application of Acupuncture Point Combinations, dat in mei 2019 gepubliceerd zal worden. Het verzoek was het gevolg van David’s onderzochte, verzamelde en gegenereerde informatie voor zijn studenten. Uiteindelijk werd de inhoud zo uitgebreid dat hij zich vond dat deze informatie aan zoveel mogelijk mensen internationaal ter beschikking moest komen.


Dat is waar het idee van deze workshop vandaan is gekomen: als een praktische manier om deze waardevolle informatie aan deelnemers te geven nog vóór het boek zou zijn uitgegeven. Het is opgezet om deelnemers te leren nadenken over de redenen voor hun puntcombinaties via theoretische en praktische discussies en activiteiten. Het omvat uitgebreide puntcombinatie-strategieën/thema's, waaronder:


 • Hoe werken acupunctuurpunt combinaties
 • Zelfklevende voorhoofdetiketten voor onze patiënten
 • Behandel de persoon, niet de ziekte
 • Hoe je acupunctuurpunten kunt combineren
 • Locale en distale punten op dezelfde meridiaan
 • Yīn Yáng partners – Vijf Elementen (Wǔ Xíng)
 • Yīn Yīn partners (Zes Divisies)
 • Yáng Yáng partners (Zes Divisies)
 • Punten met dezelfde namen
 • Boven en onder
 • Corresponderend
 • Distaal en locaal
 • Links en rechts
 • Voor en achter
 • Gehele lichaam
 • Back Shù, Front , Yuán Source
 • Luò Connecting – Yīn Yáng partners
 • Driekhoek/Piramide van kracht
 • Qí Jīng Bā Mài – Acht Wondermeridianen combinaties
 • Figure Eight – Wǔ Shén/balancerende Five Spirits
 • balancerende Zàng Fǔ/Sān Jiāo
 • Kidney Spirit poort
 • De ‘Halo Anchor’ combinatie
 • ‘Three Yīn 6’s’ tonic
 • Doorspoelen van de extremiteiten
 • Voeden van de organen


Er zullen talrijke klinische voorbeelden zijn van puntcombinaties die bij verschillende aandoeningen kunnen worden gebruikt. Dit zal vervolgens worden teruggekoppeld naar de praktijk waarbij veel verschillende strategieën aan de orde zullen komen die hierboven zijn genoemd. De deelnemers kunnen daarna aan de hand van praktische oefeningen hun begrip van puntcombinaties testen.


Deze workshop is geschikt voor alle studenten, ongeacht hun ervaringsniveau. Er zal ook uitgebreid lesmateriaal aan de studenten worden verstrekt.


Door te leren hoe je de punten het beste kunt combineren, hoeven deelnemers veel minder afzonderlijke punten te bestuderen, omdat ze na afloop van deze workshop beter begrijpen hoe punten moeten worden gegroepeerd om tot een optimaal behandelingsresultaat te kunnen komen.


Leren en oefenen hoe je acupunctuurpunten kunt combineren

Om studenten kennis te laten maken met het ondergewaardeerde concept van acupunctuurpuntcombinaties, worden de concepten voor puntcombinaties niet tegelijkertijd onderwezen maar in groepjes van drie of vier concepten. Daarna krijgen de deelnemers de tijd om die nieuwe kennis te consolideren via praktische demonstratie en groepswerk. De meeste puntcombinaties worden door de docent getoond waarna de studenten worden opgesplitst in groepjes. De docent loopt dan door het klaslokaal en ziet toe dat de technieken correct worden uitgevoerd. Het biedt studenten, die het concept nog steeds verwarrend vinden, ook de gelegenheid om meer persoonlijke aandacht te krijgen.


Al het praktisch werk wordt gedaan in kleine groepen van drie of vier. Hierdoor kan iedereen ideeën uitwisselen met de rest van de groep en de docent terwijl hij rondloopt. Het is daardoor ook mogelijk om enkele van de puntcombinatieconcepten te oefenen op zowel uzelf als op de docent.


Niet al het praktisch werk zal met naalden gebeuren. Deelnemers krijgen ook de kans om hun kennis te consolideren door in groepjes puntcombinaties samen te stellen die ze vervolgens aan de rest van de klas moeten presenteren.


Wat hebt u geleerd op het eind van de workshop?

Aan het einde van de workshop zullen de deelnemers hebben leren begrijpen hoe acupunctuurpuntcombinaties werken, en hoe belangrijk het concept 'behandel de persoon, niet de ziekte' is.

Met het inzicht dat de studenten in de 22 verschillende acupunctuurpuntcombinaties hebben verkregen, ongeacht of het gaat om basale, intermediaire of complexe concepten, zullen zij deze in hun praktijk toe kunnen passen, waarbij ze ook in staat zullen zijn om de keuze van hun puntcombinatie uit te leggen aan hun patiënten en/of collega’s.


De studenten zullen deze workshop verlaten met geheel nieuw concept voor acupunctuurpuntcombinaties dat zelden adequaat wordt onderwezen op Chinese Geneeskunde-scholen. Het zal hen niet alleen in staat stellen om deze nieuwe kennis met anderen op het gebied van de Chinese geneeskunde te delen en te bespreken, maar ze ook hebben voorbereid voor verdere geavanceerde puntcombinatie-workshops in de toekomst.


Omdat ze na deze workshop weten dat ze het antwoord op de vraag hebben gevonden: wat maakt een gemiddelde acupunctuurbehandeling tot een optimale?


===
TER INFO: David Hartmann is afgelopen mei op de prestigieuze AACMAC (Australian Acupuncture and Chinese Medicine Annual Conference) onderscheiden met The Best Acupuncture Presentation of the 2018 Conference voor zijn presentatie over de Practical Application of Acupuncture Point Combinations!

INTRODUCTIE VIDEO'S: David Hartmann heeft 5 video's geüpload op zijn facebook Chinese Medicine: History and Philosophy. De eerste video is een korte introductie van David. In de tweede video vertelt David over het boek The Principles and Practical Application of Acupuncture Point Combinations (release mei 2019) en de komende acupunctuurpuntcombinaties workshopreeks in 2018 en 2019. In video drie laat David ons een glimp zien van hoe acupunctuurpunten werken, inclusief enkele voorbeelden. Video vier gaat over een specifieke acupunctuurpunt-combinatie genaamd 'The Figure Eight Method', een van Davids favorieten. De laatste video bespreekt twee verschillende combinaties die specifiek zijn voor Pin Yin-namen / betekenissen, wat - volgens David - een echt fascinerend aspect van de Chinese geneeskunde is.

BONUS: Ter introductie van David Hartmann en zijn kennis over acupunctuur kunnen cursisten die zich inschrijven voor deze cursus zijn boek Acupoint Dictionary aanschaffen voor de kortingsprijs van €30,00.
Als zijn boek The Principles and Practical Application of Acupuncture Point Combinations verschijnt in 2019 kunnen studenten die zich voor zijn cursus hebben ingeschreven, ook dat boek met korting verkrijgen.
Geïnteresseerden kunnen dit per mail, nadat ze de bevestiging van hun inschrijving voor deze cursus hebben ontvangen, aan International Lectures laten weten.
Locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Tel: +31 346 351755
Taal
Engels
Prijs
€ 555

incl. koffie/thee/water/lunch

Vereiste voorkennis

Basis TCM. Aan studenten die zich inschrijven wordt een lijst toegestuurd van 100 acupunctuurpunten die hoogst waarschijnlijk tijdens de workshop ter sprake zullen komen.

Doelgroep

Acupuncturisten, student acupuncturisten

Geaccrediteerd door

Accreditatie is verkregen bij NVA (code AT), Zhong (categorie 1, 18 NAP) en NWP (3 punten/dag).

Accreditatie zal worden aangevraagd bij Eufom en BAF indien de cursist bij een van deze vakorganisaties is aangesloten.

Een lid van de VNT kan op de leden-site een individuele accreditatie aanvragen.

© International Lectures | PO Box 1814 | NL-3800 BV Amersfoort | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl