Betekenis geven

Betekenis geven

Betekenis geven

Hoe vanzelfsprekend is alles om ons heen geworden door de namen en woorden die ervoor zijn bedacht. Een boom is een boom, een rivier rivier. Zomer wordt herfst wordt winter wordt lente, dag wordt nacht, leven wordt dood, de cirkel rond. De tienduizend gescheiden dingen worden uiteindelijk weer tijdloos één en zijn in wezen nooit anders geweest.
Het is een kwestie van betekenis geven. Het is een kwestie van betekenis krijgen in de tijd.

Wij kunnen onszelf en de wereld om ons heen op duizenden manieren bekijken en begrijpen. Maar hoe zeer we dat ook onder woorden zouden willen brengen, het wordt daardoor niet meer dan een serie foto’s die momenten in de tijd vastleggen. Het wonder, de schoonheid, het mysterie, het tijdloze blijft op de foto’s en in onze woorden verborgen als we er niet op die manier naar kijken of luisteren.

Betekenis geven kan dus op meerdere manieren: vanuit het perspectief van de tijdloosheid en oneindigheid van alles en vanuit het perspectief van de dagelijkse werkelijkheid die in momenten, foto’s, woorden is te vangen.

Bijscholen is een kwestie van (opnieuw) betekenis geven. Aan wat je weet, aan wie je bent. Het vanzelfsprekende spiegelen aan het wonder. Feitelijke kennis koppelen aan tijdloze schoonheid. De eenheid van kunde en kunst ervaren en uitdragen.


10 jaar International Lectures
Op de yangste dag van 2016 (21 juni) vieren we op het yangste moment (12:34 uur) dat International Lectures 10 jaar bestaat. We zullen een aantal sprekers uitnodigen, een gepaste locatie zoeken, voor eten en drinken zorgen, onze toekomstplannen met u delen en u vooral de gelegenheid bieden met elkaar in contact te komen. Wanneer het programma klaar is, zullen we dat op onze website presenteren.
Het zal hoe dan ook een programma zijn dat duidelijk maakt dat alles met elkaar is verbonden, en dat wij daar als International Lectures op het gebied van TCM-onderwijs een persoonlijke betekenis aan zullen blijven geven.

Overzicht van onze bijscholingen
De vijf elementen theorie (4-6 maart) kan niet vaak genoeg worden uitgelegd. Hoe belangrijk is het wel niet om de persoonlijke balans van de patiënt te kunnen herkennen en om een onbalans te kunnen herstellen? Tuvia Scott is een fantastische docent die u tijdens een driedaagse praktische workshop de vijf elementen theorie op zo’n inspirerende manier zal leren dat u deze nooit meer zult vergeten.

Ook het inzicht in de werking van de Ghost points (15 april) is van onschatbare waarde voor de dagelijkse praktijk. Zij spelen een belangrijke rol in de verschillende ritmieken in ons lichaam, niet in de laatste plaats omdat het ook punten zijn waar lichaam en geest in elkaar overvloeien. Yan Schroën zal u de energetica van de Ghost points uitleggen op een manier die verder gaat dan wat u daarover binnen het acupunctuuronderwijs hebt gehad.

Het weekend daarvoor zal de internationaal vermaarde master Jeffrey Yuen zijn kennis delen over de acht wondermeridianen en hun psycho-emotionele aspecten (18-19 maart). Centraal staat het proces van het ontvouwen van ons leven van oorsprong naar de opperste gemanifesteerde vorm. Dit ontvouwen wordt begeleid door de ongewone, ‘onregelmatige’ natuur van de Extra Meridianen en uitgedrukt in de ‘regelmatige’ ritmes van het meridiaansysteem, de normale pulsatie van Qi in ons lichaam.
Wij zijn zeer vereerd dat wij deze bijscholing in samenwerking met Studiecentrum PaKua hebben kunnen organiseren en verwachten grote belangstelling voor deze cursus. Wij raden u dan ook aan u op tijd in te schrijven.

Dr. Yair Maimon’s inzicht in de Shen is buitengewoon. Zijn 9-daagse Shen acupuncture (weekend 2: 11-13 maart; weekend 3: 23-25 september) biedt cursisten een ongeëvenaard diep inzicht in het menselijk leven en lijden en de diepe genezende kracht die er in het menselijk lichaam schuilt. Yair’s cursussen en webinars worden vanuit heel Europa bezocht. De Shen acupuncture cursus 2015-2016 heeft het maximum aantal deelnemers inmiddels bereikt.

Het komend jaar zijn er ook nog drie Advanced Herbal Course-weekenden, gegeven door Yan Schroën. Op 15-16 januari: Immuunaandoeningen en kanker, op 4-5 maart: Gynaecologie, op 27-28 mei: Externe applicaties en huisapotheek. De weekenden zijn zodanig opgezet dat er vanuit een diep inzicht in de verschillende topics op een goede manier tot een differentiaal diagnose kan worden gekomen. Deze vormt de basis van het behandelingsplan. Daarbij zal het voorschrijven van de juiste kruidenbehandeling uitgangspunt zijn, maar uiteraard zal in het behandelingsplan het herstellen van de verstoorde energetische balans centraal staan, zodat ook andere TCM’ers er in hun dagelijkse praktijk mee uit de voeten kunnen.

Dat een eeuwenoude behandelmethode als acupunctuur niet stil staat, bewijst de Abdominal acupuncture. Nadat Professor ZhiYun Bo in 1991 zijn onderzoek afsloot en de richtlijnen voor behandeling volgens de Abdominale acupunctuur-techniek naar buiten bracht, heeft de Abdominal acupuncture enorm aan populariteit gewonnen, zowel in China als in het westen. Zijn methode wordt zelfs een ‘Wonder therapie’ genoemd, met name voor chronische aandoeningen zoals problemen van het bewegingsapparaat, neurologische aandoeningen, duizeligheid, slapeloosheid, chronisch vermoeidheidssyndroom en spijsverteringsaandoeningen.
Tuvia Scott zal in een 3-daagse praktische workshop uitleggen hoe het Abdominale Meridiaan Systeem in elkaar zit en hoe deze effectief in de praktijk is te gebruiken. Het is de vierde keerde sinds 2012 dat Tuvia deze succesvolle cursus bij International Lectures verzorgt.

Peggy Bosch studeerde afgelopen november aan de Radboud Universiteit van Nijmegen af tot doctor op het onderwerp ‘Acupunctuur voor het behandelen van depressie, schizofrenie en slaapstoornissen’. Op 22 oktober zal zij u meenemen in de wereld van de psychiatrische stoornissen, zowel vanuit oosters als westers perspectief. Effectiviteit van acupunctuur binnen de psychiatrie zal u duidelijk maken dat de oosterse benadering en (aanvullende) behandeling voor veel patiënten letterlijk een wereld van verschil van dag en nacht kan maken.

Betekenis geven en daardoor van betekenis zijn
Betekenis geven als TCM’er aan de klachten van een patiënt is meer dan op een alternatieve manier met gezondheidszorg bezig zijn. Het is ook het van betekenis zijn, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak, op een manier die getuigt van het inzicht dat TCM te bieden heeft: ieder voor zich is als het ware een foto, een weerspiegeling van het wonder, de schoonheid, het mysterie, het tijdloze van het leven dat zó vanzelfsprekend is geworden dat we er in de loop van de tijd namen en woorden voor hebben bedacht.

Het is aan ons om in ons dagelijks leven niet te vergeten dat wij feitelijk de tienduizend gescheiden dingen zijn die uiteindelijk weer tijdloos één worden en in wezen nooit anders zijn geweest. Dat wij het zijn die het leven zijn schoonheid, zijn wuji, zijn tijdloosheid, zijn betekenis geven.

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl