Grenzeloos gezond

Grenzeloos gezond

Grenzeloos gezond

Hoe gezond kunnen we worden? Moeten we meten en met normaalwaarden vergelijken? Moeten we testen hoe goed iemand kan functioneren in relatie tot zijn leeftijd, opleiding, maatschappelijke functie? Moeten we vragen of iemand zich ziek voelt? Of gelukkig?

Met welke gezondheid zijn we bezig als we patiënten behandelen? Kunnen we onze patiënten oprecht beloven dat zij gezond zullen blijven als zij er een gezonde levensstijl op nahouden door bijvoorbeeld gezond te eten, te bewegen en op z’n tijd mindful te chillen?...

Hoe normaal is het eigenlijk dat gezondheidszorg is opgedeeld in regulier en alternatief/complementair? Hoe logisch dat de kwaliteit van onze zorg vergeleken wordt met gemaakte zorgkosten per inwoner?

Waarom wordt er geen antwoord gegeven op de vraag hoeveel gezondheid we eigenlijk in onze samenleving produceren? Of hoeveel geluk op individueel of maatschappelijk niveau? Of hoeveel obstakels we in onze dagelijkse samenleving wel niet tegenkomen waardoor we überhaupt lichamelijke of psychische klachten ontwikkelen?
Waarom is er geen antwoord op de vraag hoeveel het ons waard is om in een wereld te leven waar grenzeloos gezond zijn de normaalste zaak is? Hoe gezond zouden we dan allemaal kunnen worden? Hoe gezond zou de wereld dán zijn?

International Lectures biedt niet alleen bij- en nascholingen aan, maar vraagt soms ook aandacht voor iets wat zo vanzelfsprekend lijkt in ons leven of werk. Gezondheid is wat ons betreft dan ook niet de toestand die ontstaat na het ‘beter maken’ of wanneer er sprake is van ‘afwezigheid van ziekte’. Gezondheid is het grensoverschrijdende besef dat wij ons oneindig thuis kunnen voelen in deze wereld en dat de wereld om ons heen ons ieder moment dat gevoel terug kan geven. Omdat wij één zijn.

Cursusoverzicht schooljaar 2016-2017
Tuvia Scott is deze week voor de vierde keer te gast met zijn zeer prachtige 3-daagse Abdominal Acupuncture, een behandeling - ook wel ‘Wonder therapie’ genoemd - die steeds populairder wordt in China en in het Westen door zijn efficiëntie bij de behandeling van chronische, langdurige aandoeningen. De cursus wordt door onze cursisten als zeer goed, uiterst effectief en buitengewoon waardevol beoordeeld!
Daarnaast geeft Tuvia bij ons voor het eerst Five Element Acupuncture, een behandelmethode die persoonlijke energie en persoonlijk levenspad met elkaar in balans brengt. De theorie van de Vijf Elementen wordt gebruikt om zo zuiver mogelijk te kunnen begrijpen wat er niet in balans is en welke persoonlijke obstakels daarvoor verantwoordelijk zijn.

Peggy Bosch studeerde afgelopen november aan de Radboud Universiteit van Nijmegen af tot doctor op het onderwerp ‘Acupunctuur voor het behandelen van depressie, schizofrenie en slaapstoornissen’. Het komend schooljaar geeft zij twee indrukwekkende cursussen die ons diep inzicht geven in wat er omgaat in het hoofd van psychiatrische patiënten. Pas als we dát begrijpen, kunnen we de patiënt leren wat hij wérkelijk aan hulp nodig heeft. Bij Effectiviteit van acupunctuur binnen de psychiatrie zal Peggy dieper ingaan op de achtergronden van psychiatrische stoornissen en uitleggen waarom acupunctuurbehandelingen, al dan niet in combinatie met psychotherapie/psychofarmaca, voor patiënten letterlijk het verschil kunnen maken tussen dag en nacht. De cursus Psychologie voor TCM'ers - de psychiatrische patiënt is gericht op het leren herkennen van psychische noodgevallen en het leren omgaan met psychiatrische patiënten, zodat de therapeut zich met een gerust hart op de TCM-behandeling kan concentreren. Deze cursus wordt door de NVA als Westers medische nascholing geaccrediteerd!

Dr Yair Maimon gaat tijdens de 2-daagse Tonifying the Immune System dieper in op de interactie tussen de Shen (innerlijke orde) en de Qi (immuunrespons), om te leren begrijpen dat het goed mogelijk is om met behulp van acupunctuur een sterk helend effect te veroorzaken in een patiënt. Het is het terrein van een nieuwe westerse wetenschap, psycho-neuro-immunologie, die binnen de TCM als één van de basale ideeën van de immunologie bekend staat: het ondersteunen van de Zheng Qi (antipathogene factor) om de Xie Qi (pathogene factor) te verdrijven.

Yan Schroën zal in de 2-daagse cursus Voedsel als persoonlijk medicijn vele inzichten met u delen over de waarde die eten als eeuwenlang in de Chinese traditie heeft en die nu pas wordt ontdekt in de westerse wereld. Hoe verhouden de westerse adviezen en keuzemogelijkheden zich ten opzichte van de Chinese benadering van voedsel als persoonlijk medicijn? Hoe gezond zijn de Schijf van Vijf, smoothies, sportdrankjes, kleurstoffen, conserveringsmiddelen etc? Hoe kunnen wij voedsel gebruiken als EHBO-eten, bij verstoringen van het spijsverteringskanaal, als wij topprestaties moeten leveren (sport, halen van deadlines, examens)?

Axel Does zal u in zijn 2-daagse Tuina and the 5 Elements op prachtige wijze wegwijs maken in enkele Tuina manipulaties die u kunt gebruiken om te voelen welke basisenergieën van een patiënt uit balans zijn volgens de Vijf Elementen theorie. Aangezien iedere persoon, op basis van zijn constitutie, een zekere affiniteit heeft met één of meer van deze elementaire basisenergieën, zegt een onbalans iets over de harmonisatie van iemands energie en leven op dát moment. Iedere onbalans kan vervolgens met een specifieke Tuina behandeling worden behandeld. Axel zal u aanleren welke Tuina Liangong en Ziwoanmo (Oefeningen en zelf-behandelingen met tuina therapie) u klinisch kunt toepassen.

Meerdaagse bij- en nascholingen
Bepaalde TCM-technieken of -inzichten vragen om een meerdaagse cursus. Daardoor is het mogelijk om diep in de stof te duiken om een onderdeel van acupunctuur zo goed mogelijk in de vingers te krijgen.
Afgelopen schooljaar hebben de met de 9-daagse Shen Acupuncture cursus van Dr Yair Maimon vele studenten uit binnen- en buitenland een groot plezier gedaan. Dit jaar organiseren we het 6-daagse Meridian Wave Program, de 6-daagse Bu Ming en de 12-daagse Chinese polsdiagnostiek.

Amos Ziv heeft de afgelopen jaren meerdere keren lesgegeven over de Meridian Wave Channel therapie. Dit keer zal hij u in zijn 6-daagse Meridian Wave Program in theorie en praktijk leren hoe u dankzij het beheersen van de meridiaantherapie een grote hoeveelheid pijnaandoeningen van met name het bewegingsapparaat en diverse inwendige aandoeningen waarbij pijn en onwelbevinden een rol spelen, zult kunnen behandelen. Ook zal hij u leren hoe u een gedegen behandelprotocol moet opstellen en hoe u de hoogst effectieve puntcombinaties kunt leren kiezen. Door dit gedegen en diepgaand inzicht in de klassieke meridaantherapie zullen niet alleen uw acupunctuurvaardigheden maar ook uw inzicht in de Chinese geneeskunst aanzienlijk kunnen toenemen.

Yan Schroën zal u wegwijs maken in een TCM-behandelmethode die Bu Ming wordt genoemd, wat ‘het voeden van de bestemming’ betekent. Deze methode is juist in een maatschappij die steeds complexer en individualistischer wordt, van essentiële waarde. Vaak weten mensen niet meer wat ze werkelijk “willen”, “vinden” ze heel veel en handelen ze uiteindelijk alleen nog maar vanuit een behoefte om bevestigd te worden door de buitenwereld en niet meer vanuit wie ze zijn. Met Bu Ming kan een behandelaar aan een cliënt leren hoe hij weer verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn/haar werkelijkheid.

Sybill Huessen zal, geassisteerd door Christoph Götte, op hoog modern niveau Chinese polsdiagnostiek geven zodat de cursisten na afloop precies weten welke polskwaliteiten ze bij hun patiënten voelen en hoe ze de verschillende polsbeelden moeten interpreteren. Naast de klassieke TCM-polsdiagnostiek zullen er ook polskwaliteiten volgens het Shen-Hammer systeemmodel worden onderwezen die met name voor de psycho-emotionele aandoeningen van patiënten in de huidige samenleving van grote betekenis zijn. De cursus wordt aan maximaal 16 cursisten gegeven hetgeen optimaal individueel leren dankzij veelvuldig oefenen en voortdurende feedback mogelijk maakt.

Onvoorwaardelijk gezond leven
Hoe komt het dat onze gezondheid niet vanzelfsprekend is?
Misschien komt het wel omdat we wetenschappelijk weten belangrijker vinden dan elkaar en onszelf onvoorwaardelijk te laten leven. Omdat we van jongs af aan niet anders hebben geleerd dan dagelijks te vechten om in onze eigen begrensde toebedeelde leefruimte er het beste van te maken. Omdat we niet meer weten hoe we de wereld moeten zien als een plek die groot genoeg is voor een grenzeloos gezond leven van iedereen.

U, de behandelaar, bevindt zich in een positie dat u dat bij iedere behandeling aan uw patiënten kan meegeven: het gevoel dat gezondheid een waarlijk duurzaam geschenk is.
© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl