Five Elements Acupuncture: hoe u de Vijf Elementen in hun volle potentie kunt benutten

Five Elements Acupuncture: hoe u de Vijf Elementen in hun volle potentie kunt benutten

Five Elements Acupuncture: hoe u de Vijf Elementen in hun volle potentie kunt benutten

De Vijf Elementen zijn al eeuwenlang een essentieel onderdeel van de Chinese cultuur. De Vijf Elemententheorie weerspiegelt een diep inzicht in de Universele orde die ten grondslag ligt aan alles wat er in onze wereld gebeurt. Alle patronen in de natuur kunnen worden ondergebracht in vijf hoofdgroepen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Elk van deze groepen heeft bepaalde kenmerken die bijna overal aanwezig zijn, zoals seizoen, richting, klimaat, stadium van groei en ontwikkeling, inwendig orgaan, lichaamsweefsel, emotie, aspect van de ziel, smaak, kleur, geluid, enz.

Binnen de TCM is de Vijf Elemententheorie, ook wel de 'Vijf Fasen' (Wu Xing) theorie genoemd, een van de belangrijkste denksystemen. Al meer dan 2000 jaar wordt het gebruikt als een methode voor diagnose en behandeling. Maar het is meer: de Vijf Elemententheorie laat zien hoe de natuur in wisselwerking staat met het lichaam en hoe de verschillende dimensies van ons wezen op elkaar inwerken. Deze meerdimensionale kijk op het leven biedt aan TCM behandelaren een diagnostisch raamwerk waarmee zij balansverstoringen van lichaam, geest, emoties en spirit kunnen herkennen.

Vijf Elemententheorie voor TCM-beoefenaren
De Vijf Elemententheorie is voor TCM-beoefenaren dan ook een onschatbaar hulpmiddel om de oorzaak van bepaalde ziekten te verklaren en om tekens of symptomen te associëren met bepaalde organen. Daarnaast helpt de Vijf Elemententheorie ook bij het verklaren van de processen die in fases in het lichaam voorkomen bij verschillende stadia van ziekte en genezing. Dit is vooral handig bij het uitleggen van de processen die plaatsvinden tijdens de genererende en controlerende cycli zoals die in de Vijf Elemententheorie zijn uitgewerkt.

De Vijf Elementenleer levert TCM-beoefenaren daarnaast ook de theorie van de Oorzakelijke Factor of OF. Deze OF wordt gezien als de hoofdoorzaak voor de meeste patiënten met symptomen. Er wordt gedacht dat door geboorte of vroege kindertijd zich een constitutionele zwakte ontwikkelt in een van de Vijf Elementen. In de loop van de tijd heeft deze zwakte een effect op de andere elementen door de Sheng (moeder-kind) cyclus. De juiste diagnose is dus de OF (het element dat de basis vormt voor de onbalans die een persoon kan ervaren) en dient als uitgangspunt van de behandeling.

Five Element Acupuncture
Hoewel het een belangrijk onderdeel is van de traditionele Chinese geneeskunde, wordt de theorie van de Vijf Elementen tegenwoordig niet in zijn volledige potentie door elke acupuncturist gebruikt. Afhankelijk van de training en opleiding van de behandelaar en de stijl van acupunctuur die hij of zij beoefent, gebruiken de meeste therapeuten het Vijf Elementen systeem slechts tot op zekere hoogte, of hoogstens als een hulpmiddel bij het stellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan.

Het is belangrijk te begrijpen dat Five Element Acupuncture geen symptomen of syndromen behandelt. Het behandelt wél de persoon als geheel en deze benadering is vooral effectief wanneer onze gezondheidsproblemen worden veroorzaakt of beïnvloed door emotionele stress en onbalans. Daarbij mag de OF nooit uit het oog worden verloren!

De reden dat deze diepere benadering effectief is, ligt in het eeuwenoude besef dat alles dat een mens vormt, geest-lichaam-spirit, op een energetisch niveau correleert met iets 'extern' van aard. Dankzij deze onderlinge verbondenheid kunnen we de trillingsfrequentie van de natuur en de principes van de universele wetten in de natuur gebruiken om ons lichaam en onze emoties te helen en in balans te brengen.

Het is alleen mogelijk de Vijf Elementen in hun volle potentie te begrijpen als we beseffen dat elk elementpunt het vermogen heeft om de noodzakelijke energetische verandering op geestelijk-lichamelijk-spiritueel vlak te ondersteunen. Het is juist deze multidimensionale samenhang die de TCM behandelaar in staat stelt de patiënt op de juiste manier te helpen zodat hij weer een gebalanceerd en gezond leven kan leiden.

Precies zoals dat altijd en overal in de natuur gebeurt.

Schrijf u in voor de Five Element Acupuncture 3-daagse
Wilt u leren hoe u de Vijf Elementenleer in zijn volle potentie kan toepassen, ►schrijf u dan in voor de cursus Five Element Acupuncture van Tuvia Scott, 30 november-2 december, 10:00-17:00 uur, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg.

Deze drie dagen zullen volledig worden gebruikt om uw inzicht in de Vijf Elementenleer naar een hoger niveau te brengen. Niet alleen voor uw patiënten, maar ook in uw persoonlijke leven.
© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl