Vernieuwing

Vernieuwing

Vernieuwing

Want de wijze man kijkt de ruimte in en hij weet dat er geen beperkte dimensies zijn.
Zhuangzi

Het mooie van Chinese geneeskunst is de diepgang die je erin kunt vinden. Verdieping kost tijd. Verdieping kost moeite. Verdieping vraagt moed om los te laten wat je eerst zekerheid bood, maar wat een obstakel blijkt te zijn als je een stap wilt zetten op nieuw terrein.

De vraag is: Hoe ver wil je gaan? Wil je als therapeut kennis kunnen toepassen óf inzicht en wijsheid? Wil je een behandeling geven omdat je hem hebt geleerd óf omdat je hem hebt begrepen? Het is aan iedere therapeut om zijn eigen weg te vinden binnen de Chinese geneeskunst. De één zal het belangrijker vinden nieuwe behandelmethoden aan te leren of zijn kennis te verbeteren, de ander kiest voor het zoeken van diepgang, persoonlijke ontwikkeling en vernieuwing.

International Lectures is ook aan het vernieuwen. We hebben een aantal nieuwe docenten gevonden, ieder met hun eigen perspectief en diepgang, die stuk voor stuk iets unieks aan uw kennis kunnen toevoegen. Het aanbod is gevarieerd: in sommige cursussen ligt de nadruk op het aanleren van een diagnostische of therapeutische vaardigheid, in andere cursussen staat ruime praktijkervaring bij een specifieke groep patiënten centraal, bij weer een andere meerdaagse gaat het over het uitdiepen van een specifiek onderdeel van de vijf elementen, en weer een andere cursus gaat dieper in op waar Leven vandaan komt, hoe het op verschillende levels tot uitdrukking komt in de mens en wat dat betekent in de TCM-praktijk voor de behandeling van lichaam en geest.

Daarnaast is International Lectures ook bezig met het vernieuwen van haar website. Iedere student zal daarin persoonlijk kunnen inloggen en zijn eigen persoonsgegevens kunnen bijhouden. Inschrijven wordt vervolgens een stuk eenvoudiger (alle persoonlijke gegevens zijn immers bekend en hoeven niet opnieuw te worden ingevoerd) en iedere student krijgt rechtstreeks toegang tot zijn facturen en certificaten. De website kan ook moeiteloos worden gebruikt op tablets en smartphones.
Wij verwachten de website voor aanvang van het nieuwe schooljaar online te hebben.

NB: Early-bird inschrijvingen bijna afgelopen!
De early-bird voor “ABC van de Chinese polsdiagnostiek” is verlengd tot 15 juli 2019.
De early-bird voor “Uncover the natural beauty of the face” loopt nog 6 weken. Einddatum: 1 augustus 2019.

Cursusoverzicht 2019-2020

Master the Poin Combinations Part 1 (20-22 september 2019), Part 2 (19-21 juni 2020) en Part 3 (25-27 september 2020). De Australische docent David Hartmann gaat in deze drie weekenden (die u apart kunt volgen) dieper in op de meerwaarde van acupunctuurpuntcombinaties bij het opstellen van uw behandelplan. De juiste acupunctuurpuntkeuze is meer dan een optelsom van de werking van de verschillende losse punten, het is het in gang zetten van een specifieke beweging van Qi die noodzakelijk is bij een specifiek gestelde diagnose. Tijdens de cursusweekenden leert u begrijpen hoe de verschillende aspecten van Qi in elkaar grijpen en elkaar versterken, hoe dat in de diagnose zichtbaar wordt, en hoe specifieke acupunctuurpuntcombinaties daar de beste behandelmethode voor zijn.
NB: Bij inschrijving voor meerdere weekenden krijgt u een oplopende korting.

ABC van de Chinese polsdiagnostiek (20-22 september 2019; 6-8 december 2019; 7-9 februari 2020; 8-10 mei 2020). Sybill Huessen en haar team hebben al vele studenten geholpen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en grotere vaardigheid bij het verrichten van polsdiagnostiek. Het is, zoals Sybill zelf zegt, een kwestie van doen en in de vingers krijgen. Voor je het weet ben je bedreven in het toepassen van de 6 hoofdposities en 22 complementaire posities. Voor je het weet ben je inderdaad écht in staat te voelen wat een patiënt je in zijn of haar pols aanbiedt.
Ook deze keer hebben we gekozen voor een 12-daagse. Oefening baart kunst, en in dit geval wordt er veel geoefend onder supervisie van gespecialiseerde begeleiders zodat je veel feedback krijgt op wat je denkt te voelen. Na 12 dagen is dat geen gok meer, maar een grotere zekerheid.
NB: De early-bird inschrijving eindigt op 15 juli 2019.

Uncover the natural beauty of the face - The magic of facial and cosmetic acupuncture (27-29 september 2019; 13-15 december 2019). Er zijn tegenwoordig vele cursussen op het gebied van cosmetische acupunctuur, maar niet iedere cursus gaat in op de achterliggende reden van wat er aan onevenwichtigheden in een gezicht valt af te lezen. Nicholas Van Bergen Garner leert u tijdens deze 6-daagse gezichtsdiagnostiek, het herkennen van emotionele stagnaties en hoe u met pijnloze naaldtechnieken de natuurlijke schoonheid van het gezicht weer kunt laten terugkeren. Het is een praktische cursus, met een zorgvuldig opgezet cursuswerkboek dat u ook in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken om details op te zoeken of uw vaardigheden te verbeteren.
De eerste keer dat Nicholas deze cursus 2 jaar geleden bij ons gaf, waren er alleen maar zeer positieve reacties van alle cursisten.
NB: De early-bird inschrijving eindigt op 1 augustus 2019.

Don't guess how you have to treat children, be certain! (1-3 november 2019). Iedere TCM’er weet wel dat kinderen yanger zijn dan volwassenen en dat hun systemen nog niet volgroeid zijn maar hoe vertaald zich dat naar de praktijk? Dat kan iemand met de ervaring van Gali Stoffman u heel goed uitleggen. Zij heeft zich na een westerse geneeskundeopleiding, TCM opleiding en bestudering van de Theorie van Stammen en Takken, gespecialiseerd in de Chinese kindergeneeskunde en integratieve toepassing daarvan. Naast haar klinische activiteiten, heeft Gali de afgelopen twaalf jaar pediatrische Chinese geneeskunde in verschillende academische instellingen onderwezen, waaronder de universiteit van Tel Aviv en de Hebreeuwse universitaire medische faculteiten.
Zij kan u niet alleen uitleggen waarom een Chinese kindergeneeskundige creatief, dynamisch en inventief moet zijn, maar ook hoe! Gali zal u tijdens deze 3-daagse uitleggen dat kinderen behoefte hebben aan deskundige professionele behandeling en niet aan therapeuten die vanuit de theorie denken te begrijpen hoe ze kinderen moeten behandelen. Zij zal u behandelprotocollen geven voor bepaalde typische kinderziekten, een inleiding tot pediatrische tuina en tips voor ouders, dieetaanbevelingen en essentiële oliën. Daar heeft u bij de behandeling van kinderen alleen maar profijt van!

Meridian Wave channel theory application for pain management (8-10 november 2019). De afgelopen jaren hebben we al meerdere keren de meridian wave channel theory cursus georganiseerd, en telkens met groot succes. Dit keer zal Amos Ziv de basistheorie van de meridian wave channel theory onderwijzen en met u oefenen. Het is een zeer effectieve en eenvoudig toepasbare pijnbestrijdingsmethode, zowel voor acute als chronische pijn. Het resultaat is direct meetbaar, het effect is klinisch bewezen met gerandomiseerde dubbelblind onderzoeken.
De meridian wave channel theory is m.n. succesvol toepasbaar bij vele aandoeningen van het bewegingsapparaat. U kunt deze nieuw verkregen acupunctuurvaardigheid meteen in uw eigen praktijk toepassen.

Healing with Classical Chinese Medicine (18-19 januari 2020; 18-19 april 2020). Voor wie geïnteresseerd is in wat er in de klassieke teksten te vinden is over hoe het Leven is georganiseerd, waar het vandaan komt en hoe de natuurlijke organisatie behouden blijft, bent u bij Larry Ibarra Fredes aan het goede adres. Hij zal u verder ook uitleggen hoe dat in de Chinese geneeskunst vorm heeft gekregen en wat dat betekent voor uw dagelijkse praktijk.
In het tweede weekend zal hij dieper ingaan op ziekte en genezing. Wat betekent ziekte voor de organisatie van Leven in een mens? Hoe kan Chinese geneeskunst de balans in de verschillende lagen waarin Leven tot uitdrukking komt, herstellen?
Dankzij de kennis van Larry zult u beter in staat zijn te begrijpen op welke manier u Chinese geneeskunst in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken! U zult dankzij deze 4-daagse meer inzicht hebben in hoe Leven zich volgens de klassieke Chinese geneeskunst gedraagt.

The Golden Gate – Chinese Medicine for Advanced Students (27-29 maart 2020; 5-7 juni 2020; 11-13 september 2020). Speciaal voor de gevorderde TCM’ers onder ons organiseert International Lectures de bijzondere 9-daagse “Golden Gate”-cursus van Avihai Wolczak. De diepgang van deze cursus zal juist de ervaren therapeuten verbazen, verblijden en verrijken. Avihai heeft zoveel kennis verzameld en op logische wijze gegroepeerd dat je je afvraagt waarom je dat zelf niet eerder voor elkaar hebt gekregen. Dankzij het werk van Avihai kunt u de wijsheid en schoonheid van Chinese geneeskunst tot in de kleinste details ervaren. Cursisten zullen tot het inzicht komen hoe zeer alles op een prachtige manier met elkaar is verbonden. Namen komen tot leven, kennis wordt wijsheid, de waardevolle kwaliteiten van Qi worden tastbaar.
Het is een cursus vol citaten van klassieke teksten, case studies, tips over diagnostiek, acupunctuurtechnieken en voeding, met uitgebreid aandacht voor het praktische aspect. In deze eerste 9-daagse staat de Houtfase centraal: wat is de betekenis van de Houtfase, wat zijn de functies van de Houtorganen, welke meridianen zijn er verbonden met de Houtorganen, welke acupunctuurpunten bevinden zich op die meridianen, hoe vertegenwoordigen die punten de Houtfase en wat betekent dat voor het gebruik van die punten in de praktijk?
De cursus wordt door verschillende gerenommeerde therapeuten en docenten van harte aanbevolen.

Kinesiologie en acupunctuur van de emotie (4-5 april 2020; 13-14 juni 2020). De spiertest die we kennen uit de toegepaste kinesiologie blijkt een uitstekend hulpmiddel voor TCM’ers om op een gestructureerde manier te komen tot een diagnose die niet alleen de hoofdklacht in beeld brengt maar ook het verhaal van de innerlijke mens áchter die klacht. Dit complete beeld maakt het zowel voor de behandelaar als voor de patiënt inzichtelijk hoe de energetische balans kan worden hersteld en in stand gehouden. Hierbij speelt de emotionele kant en de innerlijke kracht van de mens een grote rol.
De cursus heeft ruim aandacht voor de praktische toepasbaarheid van de spiertest, zowel op diagnostisch als op therapeutisch vlak. Er is ook ruim tijd ingeruimd om praktisch te oefenen. Na de 4-daagse cursus van Jan Willem Ilbrink bent u in staat om een volledige behandeling uit te voeren met behulp van de spiertest.

The treatment of emotional trauma with Chinese medicine (15-17 mei 2020). De Amerikaanse docent CT Holman zal u in deze enerverende 3-daagse cursus niet alleen uitleggen wat het effect van een emotioneel trauma is maar ook wat de kern van de behandeling zou moeten zijn. Dankzij Chinees geneeskundige diagnostiek is het goed mogelijk om te begrijpen welke disharmonieën bij een patiënt een rol spelen en welk behandelplan moet worden toegepast. Een behandeling van emotioneel getraumatiseerde patiënten zal alleen effectief kunnen zijn als hij erin slaagt de Qi bijeen te brengen, het trauma-geheugen te kalmeren en de individuele onevenwichtigheden te behandelen. Chinese geneeskunst heeft verschillende behandelmethoden die hierbij kunnen worden ingezet zoals acupunctuur, kruidengeneeskunde, cupping, Qigong, voedingstherapie, trommelgenezing, warmtetherapie en andere aanvullende behandelingen.
De cursus van CT Holman is rijk aan demonstraties, case studies, gedetailleerde theoretische uitleg en oefeningen waardoor u goed voorbereid uw emotioneel getraumatiseerde patiënten zelf zult kunnen begrijpen en behandelen.

Wij wensen u een fijne vakantie en hopen u volgend schooljaar bij een van onze cursussen te mogen begroeten!
© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl