Inzicht in de wijsheid van de 12 Chinese dieren

Inzicht in de wijsheid van de 12 Chinese dieren

Inzicht in de wijsheid van de 12 Chinese dieren

De natuur verandert. Voortdurend. Creëert aan de lopende band nieuwe balansen die het beste zijn in de gegeven omstandigheden.

Hoe zit dat met de menselijke natuur?
Nou, die verandert ook aan de lopende band omdat we continu via onze meridianen in verbinding staan met de voortdurend veranderende externe omgeving en de universele qi. De meridianen geven de toestand van de externe omgeving door aan het interne lichaam en het interne lichaam geeft op zijn beurt de toestand van elk orgaansysteem aan elkaar door. Op zo’n manier worden er in de gegeven omstandigheden voortdurend nieuw balansen gecreëerd.

Wat maakt een mens dan gezond?
Om gezondheid te begrijpen, moeten we harmonie begrijpen. Aangezien een menselijk lichaam niet alleen een fysieke entiteit is, maar ook energetisch van aard is, is een mens gezond wanneer er sprake is van harmonie op meerdere niveau’s tegelijkertijd: op algemeen energetisch niveau moeten de menselijke energieën in evenwicht zijn met de kosmologische energieën en op individueel fysiek-energetisch niveau moeten de spirituele energieën in evenwicht zijn met het fysieke lichaam.

Dat roept de vraag op: waar worden die evenwichten door bepaald?
Ook hier is het antwoord tweeledig: een mens harmoniseert met zijn unieke spirituele make-up, het universum harmoniseert met alle energetische manifestaties waaruit het is gemaakt en die voortdurend in elkaar overgaan, waardoor er een dynamische harmonieuze mix ontstaat van alle aspecten van qi. Het is een eeuwige dans van voortdurende wording, moment na moment na moment, prachtig geïllustreerd door het yin-yang-symbool. Anders geformuleerd zou je ook kunnen zeggen: vanuit een eeuwigheidsperspectief IS het universum harmonie en gezien vanuit een lineair tijdsperspectief creëert het universum constant harmonie, en harmoniseert het tegelijkertijd met zijn eigen dynamisch gebalanceerde qi.

12 Chinese dieren die het verschil maken
De menselijke spirituele make-up is iets speciaals. Het is wat zijn persoonlijkheid, orgaangezondheid, talenten en bekwaamheden mede bepaalt. Om het nog mooier te maken: het is de voetafdruk die het universum aan iedereen cadeau geeft op het moment dat ze worden geboren. Deze energetische voetafdruk is een momentopname van de balans van de verschillende energieën die in het universum aanwezig zijn op het specifieke tijdstip (uur, dag, maand en jaar) waarop een mens wordt geboren. Deze tijdstippen zijn dankzij de Chinese astrologie ook geassocieerd met de 12 Chinese dieren van de dierenriem, ieder met zijn eigen energetische kenmerken.

In deze cursus zal CT Holman u uitleggen hoe het combineren van de symbolen van de vijf elementen en de energetica van de 12 Chinese dieren een diep inzicht geeft in iemands ware aard en de mogelijke gezondheidsuitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen. U zult deze informatie zeker kunnen gebruiken bij uw patiënten, zowel bij het maken van de juiste keuzes voor uw behandeling als bij het uitleggen aan uw patiënten hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van de energetische make-up die ze bij hun geboorte van het universum hebben meegekregen. Door de behandeling van uw patiënten creëert u als het ware de optimale omstandigheden op fysiek-energetisch niveau waardoor ze weer in evenwicht kunnen komen met hun natuurlijke make-up. En uiteraard geldt, zoals altijd in de Chinese geneeskunst, dat deze fysiek-energetische behandeling op zijn beurt op algemeen energetisch niveau weer in relatie staat tot de universele qi op het moment van de behandeling.

Inzicht in de energetica van de 12 Chinese dieren is daarom essentieel. CT Holman heeft jarenlang enkele van de authentieke en individu versterkende Chinese sjamanistische geneeswijzen—waaronder de energetica van de 12 Chinese dieren—bestudeerd, beoefend en met succes in zijn praktijk toegepast. En, zoals het voor alle goede en deskundige docenten geldt: als je iets tot in detail begrijpt, kun je het perfect aan anderen uitleggen, zodat zij het óók kunnen begrijpen.

Applying the Wisdom of the 12 Chinese Animals to Acupuncture Treatment
Aangezien CT in de Verenigde Staten woont en vanwege de Covid-19-situatie niet naar Europa kan reizen, wordt deze cursus als webinar gegeven. Het eerste deel wordt opgenomen en CT zal aan het eind van elke dag live aanwezig zijn om verder les te geven en vragen te beantwoorden. Zoals we uit eerdere webinars met hem weten: hij doet dit zowel op een zeer onderhoudende als uiterst informatieve manier! Speciaal voor deze webinar heeft CT ook verschillende video’s opgenomen over puntlocaties en naaldtechnieken die u bij uw behandelingen kunt inzetten.

We kunnen u dus met een gerust hart beloven dat u absoluut geen spijt zult hebben van deelname aan deze cursus en dat u buitengewoon interessante nieuwe kennis zult opdoen die u meteen kunt gebruiken in uw praktijk en uw persoonlijke dagelijkse leven!

“Applying the Wisdom of the 12 Chinese Animals to Acupuncture Treatment” wordt gegeven op 8 en 9 mei 2021, 10.30 – 18.00 uur. De prijs is € 314. Op het eind van iedere dag wordt er een quiz gehouden. De winnaar van de quiz krijgt een exemplaar van CT’s boek “Shamanism in Chinese medicine”.

▶ Als u meer wilt lezen over de cursus

▶ Als u zich wilt inschrijven voor de cursus

Een deel van de tekst van deze mailing is gebaseerd op het boek “Shamanism in Chinese medicine” van CT Holman (Singing Dragon; ISBN print: 9781787751378; ISBN eBook: 9781787751385).

© International Lectures | Noorderhoofd 101 | NL-3846 JV Harderwijk | T: +31 611269709 | E: info@internationallectures.nl